از بس پشت میز میشینم، دچار دردهای شدید عضلانی شدم

خب هماهنگش کن، روزی ۲ ساعت کسر کن از کارت، برو صفا کن

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

یکی دیگه بیار