این هماهنگه چیه؟ یعنی چی خب؟

نیت از راه اندازی این سایت این بوده که یه خورده از فضای بایدها و نبایدهای روزمره و غرق شدن در باورهای غلط و چرند خلاص بشیم و برخلاف اون چیزی که جامعه بهمون تزریق کرده حرکت کنیم. به همین سادگی. شما هم می تونید با ما هماهنگ بشید و آدما رو به هماهنگی دعوت کنید. مکتب هماهنگه.آی آر

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

اوکی. متوجه شدم